Ваучери

1. Стойността на всички ваучери на ДзенСпа са деноминирани в български левове.

2. Ваучерите могат да бъдат използвани за спа процедури във всеки ДзенСпа център и могат да бъдат използвани в комбинация с отстъпките произтичащи от членство в ДзенСпа клуб, като в момента на плащане заедно с ваучерите се предостави и съответната членска карта.

3. Ваучерите могат да бъдат използвани и от гости, придружени от държателя на ваучера.

4. При използването на ваучер, ваучерът се задържа на рецепцията. Не се възстановяват суми, при неизползване на цялата стойност на ваучера.

5. Ваучерите са валидни за една (1) година от датата на издаване. Всички ваучери, издадени с дата преди повече от една година са невалидни за всякакви цели.

6. Не се разрешава удължаване или подновяване на валидността на ваучерите.

7. ДзенСпа не възстановява, обезщетява или компенсира неизползваните ваучери.

8. Използването на Спа Ваучери не означава автоматично право на държателя на ваучера и гостите му за използването на услугите в спа центъра, тъй като това е в зависимост от наличността и се препоръчва, да баде направена предварителна резервация преди посещението си в спа центъра. Резервации се осъщетвяват по реда на тяхното постъпване и зависят от наличността към момента на осъществяването й.

9. Ваучерите не подлежат на връщане или конвертирне в брой.

10. Не се разрешава препродажбата на ДзенСпа ваучер.

11. Ако таксите за спа процедури надхвърлят стойността на ваучерите, то ползвателя на услугите и продуктите се задължава да доплати надвишението на сумата.

12. ДзенСпа си запазва правото да променя настоящите условия по собствена преценка по всяко време.